Heat transfer, Heating plate

ADD

36, Junam-ro 400beon-gil Daesan-myeon, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Factory

153-26, Gamjeon-dong, Sasang-gu, Busan

TEL

055-238-2296

FAX

055-238-2297